Samarbete istället för konkurrens

                                                                                                                                 

Två av hörnpelarna i dagens kapitalistiska samhälle är produktion för vinst och konkurrens mellan företag. Det är inte omöjligt att det var denna kombination som banade väg för industrialiseringen och i förlängningen skapade det välfärdssamhälle vi idag lever i. Nu har emellertid detta ekonomiska system med ständigt ökande produktion och tillväxt överlevt sig självt. Det gör mer skada än nytta. Vår jord klarar inte det resursslöseri som företagens jakt efter ständigt ökad vinst ger upphov till.

I dagens samhälle är vinsten, avkastningen, ledstjärnan för det stora flertalet företag. Om bara företaget ger bra vinst är det inte hela världen om miljön tar lite skada, resurser utarmas eller om de varor som produceras överhuvudtaget behövs. Huvudsaken är ju vinsten.

Detta kommer att ändras i ett altruistiskt samhälle. Där kommer det centrala vara att företagen samarbetar kring produktionen av varor och tjänster istället för att konkurrera. Självklart måste vara att producera varor som det verkligen finns ett genuint behov av.

Produktionen av varor kommer i princip att ske till självkostnadspris eller med en liten vinst. Denna vinst får dock inte delas ut till de anställda eller till ägare (som inte längre existerar), utan måste användas i företaget till nyinvesteringar. Det blir då inte möjligt att tjäna pengar på det som produceras i företaget förutom den lön som utbetalas till de anställda.

Alla större förmögenheter i dagens samhälle är så gott som uteslutande uppbyggda genom att personer gjort förtjänster på andras arbete. Detta kommer inte att tillåtas i vårt samhälle. Det kommer inte heller att tillåtas att enskilda personer säljer skog, åkermark, byggnader eller tomter och gör en förtjänst på detta. Enda sättet att tjäna pengar måste vara genom eget arbete.

Jakten efter pengar, karriär och förmögenhet som i dagens samhälle är en central drivkraft och dröm för en stor del av befolkningen kommer alltså att försvinna. Det kommer inte att finnas några miljonärer, än mindre miljardärer, annat än i en övergångsperiod. Ledstjärnan i vårt samhälle måste vara att tillsammans skapa ett jämlikt, solidariskt samhälle där alla har möjlighet att utvecklas till harmoniska, ansvarstagande individer.

Läs mer om detta under avsnittet Samarbete istället för konkurrens i boken ”Ett altruistiskt samhälle”.