Så plundras företagen

                                                                                                                                

En av huvudpunkterna i vårt förslag om ett altruistiskt samhälle är att de anställda ska bestämma på företagen, de anställda ska tillsammans utse sina chefer och ta alla viktiga beslut. En konsekvens av detta blir att aktieägarsystemet måste avskaffas. Detta kommer givetvis medföra öronbedövande protester från aktieägare och näringsliv. Aktieägarna framhåller ideligen betydelsen av att de bidrar med riskvilligt kapital till företagens nyinvesteringar och därmed till företagens tillväxt och utveckling. Detta är faktiskt ren lögn!

Enda sättet för företagen att få pengar genom aktiebörsen är genom s.k. nyemissioner, att företagen ger ut nya aktier. All annan handel på börsen är enbart transaktioner mellan olika aktieägare, och dessa transaktioner berör inte företagen. Om en privatperson t ex köper en miljon Ericssonaktier för 70 miljoner kr får Ericsson inte en krona. Det är enbart en transaktion mellan säljare och köpare.

År 2012 bidrog aktieägarna på Stockholms fondbörs genom nyemission med ynka 8 miljarder i nytt kapital till börsföretagen. Samma år erhöll dessa aktieägare från samma börsföretag utdelning med 160 miljarder kronor och tillgodogjorde sig ungefär lika mycket i värdetillväxt. Aktieägarna länsar alltså företagen varje år på hundratals miljarder kr.

Men hur har företagen vuxit till miljardföretag om de inte har fått kapital utifrån? Svaret är att de framförallt har vuxit dels genom att en stor del av vinsten varje år har återinvesterats i företaget, och dels genom lån som sen har amorterats av med egna vinster. Det är bara några få procent av investeringskapitalet som har tillförts av aktieägarna.

Dagens aktieägare i börsföretagen har ingen som helst produktiv funktion, de är helt överflödiga, de varken bidrar med arbete, kunskap eller pengar (annat än synnerligen marginellt). Aktieägarna sitter snarast som parasiter på företagen, har makten över företagen och därmed möjlighet att ta ut och överföra miljarder kronor i aktieutdelning och värdetillväxt till sig själva. Och konstigt nog har de laglig rätt att på detta sätt plundra företagen!