Avskaffa spekulationen


                                                                                                                                

Oerhörda penningsummor har de senaste 30 åren ackumulerats hos banker, fonder, stiftelser och internationella företag och cirkulerar nu på världens finansmarknader. En mängd olika finansinstrument översvämmar marknaden: optioner, terminer, ränteswappar, valutaswappar, valutaobligationer, aktiefonder och mycket annat. Allt som går att göra pengar på tycks vara tillåtet att saluföra -olja, metaller, majs, vete och andra jordbruksprodukter och råvaror säljs precis som aktier på världens börser. Till och med våra inbetalda pensionspengar används till spekulation i fastigheter, aktier och riskkapitalbolagens fonder.

Alla miljarder som investeras i olika värdepapper, fonder och i fastigheter fyller ingen som helst produktiv funktion för vårt eller andra länder. Det är bara som ett jättelikt lotteri. Pengar går runt i en ständig karusell och försörjer tusentals välbetalda mäklare, rådgivare, analytiker och konsulter av alla de slag. Enskilda individer kan göra stora klipp och få god avkastning på investerat kapital, men för samhället innebär det en uppbyggd byråkrati som bara i Sverige kostar hundratals miljarder varje år och som bygger upp enorma rikedomar hos en finansiell elit.

Självklart måste ett land ha banker, ha ett betalningssystem och möjlighet för företag och hushåll att låna pengar. Men när denna centrala verksamhet för ett land kontrolleras av personer vars främsta syfte är att göra så stor avkastning som möjligt, är det allvarligt. Det är ännu mer betänkligt när landets banker dessutom ger sig in i direkt spekulativ verksamhet, lånar ut miljardbelopp till fastighetsspekulanter och till riskkapitalbolag, bedriver tradingverksamhet och idkar handel med hedgefonder och avancerade finansiella instrument, vars enda syfte är att ge maximal avkastning. Då är risken överhängande att ekonomin tar stor skada, vilket också visade sig vid bankkrisen 2008.

Vi anser att det måste vara självklart att en så central och viktig verksamhet som penninghantering ska kontrolleras och styras av institutioner ledda av ett lands demokratiskt valda ombud, antingen genom statsägda banker eller genom sparbanker utan vinstintresse. Ekonomin styr i stort sett all annan verksamhet och får inte vara en del av en spekulationsekonomi där finanskapitalets jakt efter största möjliga avkastning bestämmer spelreglerna.

Det enda rätta borde vara att förbjuda all spekulativ verksamhet inom finanssektorn. De som vill ägna sig åt spel får hålla tillgodo med Solvalla, tips, Lotto, poker eller annan spelverksamhet som inte direkt belastar samhällets ekonomi.

 

Läs mer om detta under avsnittet Det spekulativa finanskapitalet i boken ”Ett altruistiskt samhälle”.