Ett jämlikt samhälle

                                                                                                                                 

Av avgörande betydelse för hur harmoniskt ett samhälle upplevs, är om det är jämlikt eller ojämlikt. Många undersökningar visar att ett ojämlikt samhälle för med sig stora sociala problem som kriminalitet, segregerade bostadsområden med risk för konflikter, hög spädbarnsdödlighet, många människor i fängelse, låg tillit människor emellan, stora problem med drog- och alkoholmissbruk, låg social rörlighet och sänkt förväntad livslängd.

Forskning visar att det inte är så avgörande för harmonin om ett land är väldigt rikt eller lite mindre rikt, däremot spelar det alltså stor roll om landet är jämlikt eller ojämlikt. Ju större klyftorna i samhället är, ju mer av sociala problem.

Efter andra världskriget försvann mycket av det gamla privilegiesverige, och Sverige blev ett alltmer jämlikt samhälle. Denna trend vände dock kring 1980 och sen dess har klyftorna i Sverige ökat. År 1980 tjänade en storbolags-VD ca 8 gånger så mycket som en industriarbetare, 2011 tjänade VD:n 46 gånger så mycket.

I Sverige har de rikaste 10 procenten de senaste decennierna fått en allt större del av tillväxten. Många höginkomsttagare håller sig numera med privat städhjälp, har sina barn på privata daghem och i innerstadsskolor eller trendiga friskolor, har två bilar, stor villa och sommarstuga i skärgården.

De fattigaste tio procenten bor med största sannolikhet i miljonprogrammets betongkolosser där droger och gängmentalitet skapar våld och otrygghet. En semesterresa är för många en ouppnåelig lyx, barnen går i skolor med ett fåtal som pratar flytande svenska och de flesta är i praktiken utestängda från stora delar av både arbets- och bostadsmarknaden.

Löne- och förmögenhetsklyftorna i samhället måste radikalt minskas om inte konflikter, våld och motsättningar i samhället ska växa till farliga nivåer.

Vi föreslår att man drastiskt utjämnar löneskillnaderna i landet genom att införa en maximilön på 50.000 kr i månaden. Denna lön ska dessutom vara förbehållen statsministern i konungariket Sverige. Det stora flertalet inkomsttagare borde ligga i inkomstskiktet 20.000 – 30.000 kronor. Så mycket större bör inte löneskillnaderna i samhället vara.

De miljonlöner som många i den ekonomiska eliten nu inkasserar, skulle alltså helt försvinna. Om en VD i ett större börsföretag får 10.000 kronor över medellön, alltså ca 35.000 kr i månaden, borde det vara fullt tillräckligt. Man ska ha klart för sig att de flesta VD:ar tycker det är rätt kul att vara VD och skulle säkert till och med betala för att slippa vara en vanlig kontorsråtta.

Läs mer om detta under avsnitten Ett jämlikt samhälle och Minska löneskillnaderna! i boken ”Ett altruistiskt samhälle”.