Arbete en lagstadgad rättighet

                                                                                                                                

Vi lever i ett välfärdssamhälle där det borde vara en självklarhet att alla har rätt till ett arbete. Så är det inte. Hösten 2013 står drygt 400.000 utanför arbetsmarknaden och motsvarande 100.000 heltidsarbetande är undersysselsatta. Utöver det är 400.000 förtidspensionerade, varav den största delen mycket väl skulle klara av ett arbete.

Att vara arbetslös är sällan självvalt. Få saker är så nedvärderande och förödande för människors självkänsla som att gå arbetslös, att inte anses tillräckligt kapabel för att få arbeta, att inte ha daglig kontakt med arbetskolleger och inte få känna att man kan försörja sig själv.

Det är också ett oerhört slöseri för landet att en halv miljon medborgare bara sitter hemma och rullar tummarna och mår dåligt istället för att hjälpa till i produktionen och göra landet rikare.

Arbetslöshet skapar en mängd problem. Det ökar kriminaliteten, drogberoendet och otryggheten i samhället. Många arbetslösa drabbas av depressioner och andra psykiska sjukdomar. Unga drabbas av uppgivenhet och bristande framtidstro. Invandrare får svårare att integreras i samhället och rasistiska yttringar och konflikter ökar. Glesbygden avfolkas när en stor del av befolkningen tvingas in till storstäder.

Måste det vara så här?

Nej absolut inte. Det skulle vara mycket enkelt att ge alla arbete. Det grundläggande är att man kan stimulera ekonomin utan att det leder till inflation. Man måste förbjuda inflationen! Det man behöver göra är dels att inskränka på företagens rätt att sätta vilka priser de vill. Företagen skulle inte få öka sina priser med mer än deras kostnader ökar. Det andra är att inte tillåta löneglidning, att företagen höjer lönerna utöver avtal. Om man på detta sätt förhindrar inflationen, skulle man obehindrat kunna öka penningmängden i samhället och/eller anställa fler inom offentlig sektor, så att alla arbetsföra garanteras ett arbete. En tredje väldigt bra variant är att minska arbetstiden, att dela på jobben.

 

Läs mer om detta under avsnittet Arbete åt alla i boken ”Ett altruistiskt samhälle”.