Viktiga frågor


Det som framförallt behöver förändras i dagens samhälle är besluts- och maktprocesserna. Det behövs en genomgående demokratisering av samhället. I dagens samhälle är det bara någon promille av befolkningen som tar de avgörande ekonomiska besluten, och ledstjärnan för den stora majoriteten av dessa beslutsfattare är att deras beslut ska leda till största möjliga vinst för dem själva och deras företag. Hur människorna och samhället påverkas fäster de inte någon större vikt vid. Att ett sådant samhälle inte blir det mest harmoniska, borde stå klart för de flesta.

Nedan hittar du de förhållanden vi anser vara speciellt                                                   viktiga att förändra.

  • Arbete åt alla – Alla medborgare ska garanteras arbete, bostad och utbildning.
  • Avskaffa spekulationen – All spekulation i aktier, obligationer, fonder, fastigheter måste upphöra. Det fyller ingen som helst produktiv funktion för samhället.
  • Demokratisera företagen – De anställda på en arbetsplats ska också vara de som tar de avgörande besluten.
  • Ett jämlikt samhälle – En av de viktigaste förutsättningarna för ett harmoniskt, välmående samhälle är att det är jämlikt.
  • Miljö – hållbar utveckling – Vår jord klarar inte längre den resursslukande livsstil som västvärlden hänger sig åt.
  • Samarbete mellan företag – Konkurrensen mellan företag ska ersättas med samarbete.
  • Offentlig verksamhet – skola, vård, omsorg, kultur och miljö måste prioriteras framför privat konsumtion.
  • Så plundras företagen - Aktieägarna länsar årligen börsföretagen på mer än 300 miljarder kronor.