Vad vill vi?

                                                                                                                                 

Vi som har startat den här hemsidan vill visa på hur ett alternativt samhälle skulle kunna gestalta sig – ett samhälle som bygger på gemenskap, samarbete och jämlikhet. I dagens samhälle debatteras ofta hur man kan ändra på missförhållanden och göra förändringar för att få samhället att fungera bättre, men man ifrågasätter väldigt sällan hela det ekonomiska systemet. Vi menar att det är just vårt ekonomiska system som är grunden till många av de problem vi nu har. Det är företagens jakt efter ständigt ökad avkastning, kommersialisering av allt vidare områden och prioritering av ständig tillväxt som står bakom mycket av den miljöförstöring, ökande stress och otrygghet, brist på framtidstro och brist på gemenskap som genomsyrar vårt samhälle.

Vår ambition är att bygga upp en aktiv, utåtriktad förening och inom en framtid bli så stor och slagkraftig att vi får ett avgörande inflytande över den allmänna debatten och därigenom samhällsutvecklingen. Det kan tyckas vara en övermäktig uppgift att utmana de kommersiella krafter som nu styr utvecklingen, men det är många som reagerar och känner sig frustrerade över de orättvisor och missförhållanden som ständigt uppdagas: ojämlikheten som ökar, klimathot som negligeras, bankchefer som ger sig själva miljonlöner, unga som går arbetslösa och välfärdspengar som förs till skatteparadis.

Vi tror att en förening som visar på hur ett mer humant och förnuftigt planerat samhälle skulle kunna se ut, har stora förutsättningar att samla många engagerade människor och att vi tillsammans kan driva fram en förändring av samhället.