Varför är vi inte lyckliga?

Industrialiseringen de senaste hundra åren har i västvärlden skapat ett materiellt överflöd som folk under tidigare sekler bara kunnat drömma om. Köpcentra och gallerior dignar av allehanda varor, i livsmedelsaffären kan vi plocka för oss av kött, grönsaker och delikatesser, vi har tillgång till TV, datorer och mobiler och vi kan flyga till andra sidan jordklotet.

Ändå mår många av oss inte bra. Bara i Sverige tar 1.500 människor livet av sig varje år, barn söker sig till psykiatriska mottagningar och mediciner mot depression, ångest och sömnsvårigheter säljs som aldrig förr.

Det saknas något grundläggande i vårt samhälle – det saknas en naturlig gemenskap, tro på framtiden, meningsfulla arbeten och glädjen att tillsammans med andra skapa en bättre värld.

Vision om en bättre värld

Med denna hemsida vill vi visa på ett alternativ till dagens samhälle. Vi menar att det behövs ett nytt ekonomiskt system som bygger på samarbete, en förnuftig planering, omtanke om människor och på en genuin demokrati både på samhälls- och på arbetsplatsnivå. Hur vi tänkt oss detta samhälle kan du läsa om i boken Ett altruistiskt samhälle.